038-494-144
09:00 AM - 18:00 PM

โครงการผ้าห่มจากใจพี่ให้น้อง

 

ด้วยฐานะที่ค่อนข้างลำบากของเด็ก ๆ ชาติพันธุ์ม้งและกะเหรี่ยงที่มาพักอาศัยที่วัดทุ่งเหียงแห่งนี้ เด็กส่วนมากมีเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวน้อยมาก บางคนมีเสื้อผ้าติดตัวมาเพียง 2-3 ชุดเท่านั้น

 

ดังนั้นเมื่อถึงฤดูหนาว แม้อากาศจะไม่หนาวมาก แต่เด็ก ๆ ก็ต้องการเสื้อผ้ากันหนาวและเบาะนอนที่อบอุ่น แม้ว่าจะมีเบาะนอนเตรียมไว้แต่เบาะที่บางและเก่าจนฉีกขาด เมื่อเด็กสัมผัสกับพื้นที่เย็นในฤดูหนาวจึงป่วยได้ง่าย

 

ทางมูลนิธิช้างเพชร บริษัท FLS 1993 (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้ร่วมจัดหาผ่าห่มและเบาะนอน จำนวน 150 ชุด มูลค่า 50,000 บาท โดยบริษัท วี พรอมท์ กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมดำเนินการจัดส่งให้แก่เด็ก ๆ

 

เบาะสะอาดและใหม่ ผ้าห่มที่อบอุ่น เด็ก ๆ นอนหลับได้อย่างมีความสุขและไม่ป่วยง่าย
 

มูลนิธิช้างเพชรมีแผนการปรับปรุงห้องนอนเด็ก ๆ โดยจะปรับเป็นเตียง 2 ชั้นเพื่อการประหยัดเนื้อที่และทำให้เด็ก ๆ พักผ่อนเพียงพอและเอื้อต่อการเจริญเติบโต