038-494-144
09:00 AM - 18:00 PM

โครงการปรับปรุงโรงครัวหุงข้าว

 

กว่า 30 ปีที่วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้อุปการะเด็ก ๆ กว่า 200 คนและเณรจากพื้นที่ห่างไกลมาเรียนหนังสือที่นี่เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้น อาหารที่เลี้ยงดูเด็ก ๆ ล้วนเป็นกำลังจัดหามาจากวัดและบารมีหลวงปู่บุญทั้งสิ้น

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การหุงข้าวเลี้ยงเด็ก ๆ ใช้เตาฟืนเป็นหลักซึ่งเป็นความยากลำบากแก่พระสงฆ์ผู้หุงข้าว ต้องใช้ทั้งกำลังกายและความอดทนต่อควัน บริเวณที่หุงข้าวคือพื้นที่ใต้อาคารเก็บของซึ่งระบายควันได้ไม่ดี แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะฤดูฝนจะต้องมีหลังคากันฝน แต่หากย้ายไปหุงใกล้อาคารที่พักเด็ก ก็จะอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก ๆ

 

ข้าวที่หุงได้จากเตาฟืนก็มักจะไม่สวยและจับเป็นก้อนเพราะต้องหุงด้วยการใช้กระทะและกวนจนข้าวสุก หลายครั้งที่ไฟแรงเกินไป ข้าวก้นกระทะก็จะไหม้ในขณะที่ข้าวด้านบนยังดิบ การได้ทานข้าวสวยอร่อยๆช่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากสำหรับเด็ก ๆ ที่วัดทุ่งเหียง
 

แต่ในที่สุด มูลนิธิช้างเพชรร่วมกับบริษัท FLS 1993 (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดหาและสร้างครัวหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวแก๊สแบบออโตเมติก มอบให้กับทางวัดทุ่งเหียงในการใช้หุงข้าวแก่น้อง ๆ ที่นี่ทุกคนและรวมทั้งเณรที่โรงเรียนปริยัติธรรมด้วย
 

การหุงข้าวด้วยแก๊สก็ทำให้ข้าวที่ได้น่าอร่อยมากขึ้น ข้าวสุกอย่างทั่วถึง และปลอดภัย ไร้ควัน พระสงฆ์ผู้หุงหาก็ไม่อาพาธในระบบทางเดินหายใจอีกต่อไป ข้าวอร่อยขึ้น เด็กทานได้มากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น

 

นอกจากนี้ มูลนิธิยังได้แบกรับภาระค่าแก๊สในแต่ละเดือนเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับทางวัด และซ่อมบำรุงดูแลรักษาเตาแก๊สให้มีความปลอดภัยและทำงานได้ดีอยู่ตลอดเวลา
 

หลังที่ได้รับมอบหม้อหุงข้าวเตาแก๊สไป ผ่านไป 1 ปี เด็ก ๆ มีน้ำหนักตัวที่มากขึ้น เพราะการทานข้าวที่อร่อยขึ้นและยังได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น เราหวังว่าเด็ก ๆ จะมีความสุขและได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโดตของพวกเขา