038-494-144
09:00 AM - 18:00 PM

โครงการส่งต่อเสื้อผ้าให้น้องในพื้นที่ห่างไกล

 

ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาวทางภาคเหนือของประเทศไทย เด็ก ๆ คือคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากสภาวะร่างกายที่ต้านทานความหนาวเย็นได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ ลองจินตการถึงความเย็นจนร่างกายสั่นสะท้านและมีเพียงเสื้อผ้าบาง ๆ กับกองไฟนอกบ้านที่ต้องแบ่งกันเพื่อสร้างความอบอุ่นทั้งครอบครัว


สาเหตุและที่มาของปัญหา
ด้วยความยากจนทำให้การห้าเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับฤดูหนาวแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับเด็ก ๆ ในถิ่นทุยรกันดารที่ห่างไกล เด็ก ๆ ได้รับความยากลำบากและทำให้ร่างกายป่วยต่อโรคที่มากับความหนาวได้ง่ายทั้งโรคหวัดไปจนถึงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

 

ภาพรวมของโครงการ
มูลนิธิช้างเพชรได้เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวตั้งแต่เดือนเมษายน และด้วยการตอบรับที่ดีทำให้เราได้รับบริจาคเสื้อผ้าสำหรับเด็ก ๆ มากกว่า 400 กิโลกรัมภายในระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์

เรากำลังดำเนินการคัดแยก ทำความสะอาด และจัดเตรียมเพื่อส่งต่อให้ถึงมือเด็ก ๆ ในท้องที่ห่างไกลในช่วงฤดูหนาวปลายปี 2563 นี้  โดยได้ประสานงานกับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารแถบจ. แม่ฮ่องสอนซึ่งมีความจำเป็นและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มสำหรับเด็ก ๆ อย่างมาก

พื้นที่เป้าหมายที่เราวางแผนจะดำเนินการนำเสื้อผ้าไปส่งมอบคือ อ.สบเมย บริเวณหมู่บ้านทีชะ บ้านห้วยกองมูล และบ้านปู่แก้ว ซึ่งเรากำลังเข้าไปสำรวจและวางแผนการส่งมอบในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งนอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมีอุปกรณ์การศึกษา พริ้นเตอร์ และอาหารทะเลแห้งเพื่อการเสริมสร้างไอโอดีนให้เด็ก ๆ อีกด้วย

ขอบคุณสำหรับทุก ๆ การบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลให้มีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตเป็นกำลังของชาติต่อไป