038-494-144
09:00 AM - 18:00 PM

โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนบ้านชำขวาง จ.ฉะเชิงเทรา

 

เด็ก ๆ ที่โรงเรียนบ้านชำขวางรอมา 2 ปีเพื่อวันนี้


สภาพห้องเรียนในอาคารไม้ชั้นเดียวที่สร้างมากว่า 30 ปีได้ถูกกาลเวลาและปลวกทำลายจนใช้การไม่ได้ เด็ก ๆ ต้องย้ายไปเรียนรวมกันในอาคารใหม่ แต่ห้องเรียนก็ไม่พอ บางครั้งก็ต้องเรียนที่ใต้ถุนอาคารซึ่งสภาพไม่เหมาะที่จะทำการเรียนการสอน

ด้วยจำนวนนักเรียนที่น้อย ทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปรับปรุงห้องเรียนที่ผุพัง เด็ก ๆ จึงขาดแคลนห้องเรียนมากว่า 2 ปี


มูลนิธิช้างเพชรจึงร่วมกับบริษัท FLS 19963 (ไทยแลนด์) จำกัด, ชมรมคนอวดดี และจิตอาสาภาคประชาชน เข้าสำรวจ วางแผน และซ่อมแซมบูรณะอาคารไม้เพื่อสร้างห้องเรียนให้กลับมาใช้การได้เหมือนเดิมในวันที่ 30 พย. ถึง 1 ธค. 

เราได้ทำการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นห้องเรียนที่ชำรุด และสร้างผนังห้องเรียนใหม่จนได้ห้องเรียน 5 ห้องและพื้นไม้ที่ได้รับการซ่อมแซมทุกห้อง เรายังได้ติดตั้งมุ้งลวดและเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนเด็กอนุบาลเพื่อป้องกันยุงและทำให้เด็ก ๆ หลับสบายในเวลาหลับช่วงบ่าย นอกจากนี้เรายังทาสีพื้นไม้ของห้องเรียนทุกห้องเพื่อรักษาเนื้อไม้และป้องกันปลวกในระยะยาว


เด็ก ๆ ได้ห้องเรียนของพวกเขากลับคืนมา ทั้งห้องวิทยาศาสตร์ ห้องซาวนด์แล็บ และห้องประชุมในอาคารขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานอเนกประสงค์


ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท FLS 1993 (ไทยแลนด์) จำกัด, ชมรมคนอวดดี, จิตอาสาภาคประชาชน ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ของโรงเรียนบ้านชำขวางในครั้งนี้