038-494-144
09:00 AM - 18:00 PM

วันเด็ก 10 มกราคม 2563

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดทุ่งเหียงได้จัดงานวันเด็กเพื่อเป็นการให้ความสำคัญและเสริมสร้างกิจกรรมอันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน และสถาบันครอบครัว
 

ทางโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมทักษะมากมาย ทั้งการเล่นเกมส์ กิจกรรมเสริมทักษะและการเรียนรู้ การแสดงของเด็ก ๆ และที่ขาดไม่ได้คือการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
 

นอกจากนี้ยังมีผู้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็ก ๆ ได้ทานฟรีทั้งอาหาร ของหวาน และแจกอุปกรณ์การศึกษาในงาน