038-494-144
09:00 AM - 18:00 PM

มูลินิธิช้างเพชรได้บริจาคเงิน 65,302 บาท เพื่อปรับปรุงห้องนอนในหอพักเด็กชาย บ้านพักเด็กวัดทุ่งเหียง

 มูลนิธิช้างเพชร ได้บริจาคเงินจำนวน 65,302 บาทเพื่อดำเนินการปรับปรุงหอพักเด็กชาย บ้านพักเด็กวัดทุ่งเหียง ให้น้อง ๆ ได้ปลอดภัยจากยุงและหลับสบายในห้องนอนที่ไม่ร้อนเหมือนเดิม

บ้านพักเด็กแห่งนี้ ชำรุดทรุดโทรมและต้องการการพัฒนาปรับปรุงอีกมาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ร่วมกับเราได้ โดยการบริจาคโดยตรงมายังมูลนิธิช้างเพชร-หน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

ชื่อบัญชี มูลนิธิช้างเพชร
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาฮาร์เบอร์มอลล์แหลมฉบัง
เลขที่บัญชี
009-1-72789-7

บริจาคโดย PAYPAL ได้ที่
donations@diamondelephant.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.diamondelephant.org

☎ สำนักงานมูลนิธิช้างเพชร
038 494 144
???? สายตรงเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
094 942 2415